Quách Hiểu Đình vì một trái bắp mà truy sát Hứa Khải

Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 tập 5 Vương Trung và Chu Tần đánh nhau với Vương Lục và Hải Vân Phàm , thấy không thắng nổi Vương Trung bèn cầm tính vật ( nửa trái bắp ) đi tìm sư tỷ Lưu Ly Tiên giao hẹn sau khi diệt xong tặc nhân Vương Lục sẽ tặng đủ nguyên trái bắp .

Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Từ Lăng Thần trong vai Vương Trung
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Từ Lăng Thần trong vai Vương Trung
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hợp Văn Tuấn trong vai Chu Tần
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hợp Văn Tuấn trong vai Chu Tần
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Quách Hiểu Đình trong vai Lưu Ly Tiên
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Quách Hiểu Đình trong vai Lưu Ly Tiên
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
, , , , ,
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận