Hứa Khải giở trò xàm sở Quách Hiểu Đình

Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 tập 6 Vương Lục sau một lần rình trộm sư tỷ Lưu Ly Tiên lúc đang tắm , hắn ngày nhớ đêm mong không thể nào quên được thân thể béo mẫm mập mềm của sư tỷ .

Vương Lục suýt xoa : nếu có thể véo thử một cái cho thỏa chí bình sinh thì đời này chết không tiếc nuối , chẹp chẹp ….. 

Hắn vì việc này mà ngày đêm nghiên cứu một loại bùa tương thông gọi là bùa Đông Thi và bùa Tây Thi , hợp mưu với Hải Vân Phàm dùng bùa Tây Thi lén dán lên người Chu Tần canh lúc sư tỷ Lưu Ly Tiên đang ăn cơm mượn tay Chu Tần véo mạnh vào eo của sư tỷ một cái thật thích .

Lưu Ly Tiên tức giận lật bàn , rút kiếm toan chém chết bọn sư đệ …. * đoán xem tập 7 để biết thêm chi tiết *  

Lưu ý : bài viết mang tính giải trí và có phần hư cấu

Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Quách Hiểu Đình trong vai Lưu Ly Tiên
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Quách Hiểu Đình trong vai Lưu Ly Tiên
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
Drama Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Hứa Khải trong vai Vương Lục
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Chu Nguyên Băng trong vai Hải Vân Phàm
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Chu Nguyên Băng trong vai Hải Vân Phàm
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Quách Hiểu Đình trong vai Lưu Ly Tiên
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Quách Hiểu Đình trong vai Lưu Ly Tiên
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn 2019 Quách Hiểu Đình trong vai Lưu Ly Tiên
, , ,
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận