Miếu Thanh Cầm

Thời Nam – Bắc triều ( Việt Nam ) tại phường Đông Các , huyện Thọ Xương thành Thăng Long có Miếu Thanh Cầm thờ liệt sĩ nhà Mạc không rõ họ tên là gì chỉ biết ông thi đỗ tiến sĩ nhà Mạc làm quan đến đài sảnh (1) .

Bấy giờ vua Mạc Mậu Hợp chỉ lo ăn chơi bỏ bê việc nước , thế của nhà Mạc bắt đầu suy , họ Trịnh lấy danh nghĩa phù Lê diệt Mạc nhiều lần kéo quân ra bắc , có lần đánh vào tận thành Thăng Long , vua Mạc phải bỏ thành mà chạy , quân Trịnh Tùng đang đuổi sát ở phía sau thì bị một viên tướng bơi từ hồ Thái Cực ra chặn giữa đường hẹp tại phố Đông Các chư tướng của Trịnh Tùng bao vây chém được thì Mạc Mậu Hợp đã qua sông rồi . Khi quân Trịnh rút về , họ Mạc lại chiếm giữa đất cũ bèn cho xây một cái miếu thờ ngay chỗ ấy chắn ngang đường đi , hương khói không dứt .

Đời Hy Tổ Nhân vương Trịnh Cương , quan quân đã nhiều lần phá miếu nhưng dưới miếu có cái mả dùng một cơ lính (2) cũng không kéo lên nổi vì thế mà không phá miếu nữa . Tương truyền ban đêm trong miếu thường hay có tiếng đàn nên người ta gọi là Miếu Thanh Cầm

(1) Chức vị và phẩm cấp chắc là sử quan dựa theo quy chế xây miếu mà đoán , không rõ họ tên là do miếu bị phá nhiều lần hoặc do khi ấy Mạc Mậu Hợp chỉ xây miếu cho có nên không lưu tâm làm bia

(2) ” một cơ lính ” là chỉ một tổ đội nhưng không rõ là bao nhiêu người 

(3) theo Tang thương ngẫu lục ( quyển hạ )

,
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận