Lê Trung Tông ông vua ở hiền vẫn bị ghét

Theo Dã sử chép mùa xuân tháng 3 Niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 12 sau khi vua Lê Đại Hành mất , hoàng tử thứ 3 là Lê Long Việt vâng theo di chiếu nối ngôi nhưng các hoàng tử khác không phục bèn tranh nhau ngôi báo , giằng co 8 tháng trong nước không có chủ , mãi đến mùa đông tháng 10 Nam Phong vương Lê Long Việt đại thắng , Đông Thành vương Lê Long Tích phải chạy vào đất Cử Long rồi dự mưu chạy sang Chiêm Thành thì bị người ở châu Thạch Hà giết tại cửa biển Cơ La . 

Nam Phong vương Lê Long Việt lên ngôi vua liền đại xá thiên hạ chư vương điều được tha , Long Việt ở ngôi được 3 ngày thì bị em là Khai Minh vương Lê Long Đĩnh ám hại trong đêm , bầy tôi của vua điều trốn cả chỉ có mỗi Điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn ôm xác vua mà khóc  . Lê Long Đĩnh lên ngôi , truy đặt thụy hiệu cho anh là Trung Tông Hoàng Đế  . 

Ngọa Triều Lê Long Đĩnh ở ngôi chỉ có 4 năm nhưng cai trị vô cùng tàn bạo , người đương thời cho rằng nếu ghét Long Đĩnh một thì phải hận Long Việt tới mười bởi vì Long Việt đại xá thiên hạ cốt là để tha cho Long Đĩnh vì cả hai là anh em cùng một mẹ . Sử thần Ngô Sĩ Liên nói ” Trung Tông và Ngọa Triều đều không thấy ghi chép việc tang lễ , đó là do sử cũ bị thiếu ? há dám coi vua như giặc mà không chép việc tang lễ ư .

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận