Đồ Chỉ Oánh

 Đồ Chỉ Oánh ngày 16 tháng 10 năm 1999
 Tên tiếng Trung : 屠芷莹
 Bính âm : Tu Zhi Ying
 Biệt danh : Tiểu Đồ , Tiểu Quái Quái 
 Nguyên quán : tỉnh An Huy , Trung Quốc
 Chiều cao : 1 mét 62 
 Cân nặng : 44 Kg
 Tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc .

Danh sách phim truyền hình đã tham gia :

Vô cùng thích em 2019 trong vai Tô Tiểu Hề
食分喜欢你 2019 苏小兮

Không có bí mật với em 2019 trong vai Cố Tư Vũ ( lúc nhỏ )
没有秘密的你 2019 顾思雨 ( 小时候 )

Danh sách phim dự kiến :

Người chơi 2020 trong vai Tương Mã Quang Tử
玩家 2020 相马光子

Hình ảnh trong phim của Đồ Chỉ Oánh :

Người chơi 2020 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tương Mã Quang Tử
Người chơi 2020 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tương Mã Quang Tử
Không có bí mật với em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Cố Tư Vũ ( lúc nhỏ )
Không có bí mật với em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Cố Tư Vũ ( lúc nhỏ )
Không có bí mật với em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Cố Tư Vũ ( lúc nhỏ )
Không có bí mật với em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Cố Tư Vũ ( lúc nhỏ )
   Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
Vô cùng thích em 2019 Đồ Chỉ Oánh trong vai Tô Tiểu Hề
  • Phiên dịch Mèo Sâu Biết theo weibo Đồ Chỉ Oánh và baike.baidu.com
  • Snapshot Mèo Sâu Biết , cộng tác viên của các web abc sao chép nội dung nhớ ghi nguồn
  • Không sử dụng hình ảnh và thông tin của meosaubiet.com cho mục đích tiêu cực

Hình ảnh ngoài đời của Đồ Chỉ Oánh :

0 0 vote
Article Rating
, , , , , , , , , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments