Vạn Bằng

Vạn Bằng

Vạn Bằng sinh năm 1996 tên chữ 鹏 Bằng được đặt theo tên của loài chim Bằng trong truyền thuyết , là thần điểu sang chảnh quý phái nhất của bầu trời ….