Tống Y Nhân

Tống Y Nhân

Tống Y Nhân sinh ngày 7 tháng 5 năm 1993
Tên tiếng Trung : 宋伊人
Nguyên quán : thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông
Chiều cao : 1 mét 60 ( nghi vấn hack ) …