Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021

Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021
Tên tiếng Trung : 只是结婚的关系
Tên tiếng Anh : Once we get married 
Độ dài : dự kiến 24 tập
Thể loại : hiện đại , hài hước
Nội dung : phim xoay cuộc hôn nhân dối trá đầy lươn lẹo của cặp đôi Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần

  • Phiên dịch Mèo Sâu Biết phỏng theo baike.baidu.com
  • Công tác viên các web abc chép bài nhớ ghi nguồn
  • Bài viết vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa

Diễn viên :

Vương Ngọc Văn trong vai Cố Hề Hề
王玉雯 / 顾兮兮

Vương Tử Kỳ trong vai Doãn Tư Thần
王子奇 / 尹司宸

Dịch Bách Thần trong vai Mặc Tử Hân
易柏辰 / 墨梓忻

Trần Di Hinh trong vai Lâm Tiểu Nhã
陈怡馨 / 林小雅

Dương Nguyệt trong vai Mộc Nhược Na
杨玥 / 沐若娜

Lý Tuấn Thần trong vai Thượng Kha
李俊辰 / 尚柯

Chung Lệ Lệ trong vai Nhiễm Tịch Vi
钟丽丽 / 冉汐薇

Đạo diễn :

Lý Dao Ba / 李遥波
Sơ Đích Kiến / 初的见

Biên kịch :

Thượng Mộng Lộ / 尚梦璐
Trương Kiêu / 张骁

Nhân vật Cố Hề Hề

Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Vương Ngọc Văn trong vai Cố Hề Hề
Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Vương Ngọc Văn trong vai Cố Hề Hề
Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Vương Ngọc Văn trong vai Cố Hề Hề

Nhân vật Doãn Tư Thuần

Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Vương Tử Kỳ trong vai Doãn Tư Thần
Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Vương Tử Kỳ trong vai Doãn Tư Thần
Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Vương Tử Kỳ trong vai Doãn Tư Thần

Nhân vật Mặc Tử Hân

Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Dịch Bách Thần trong vai Mặc Tử Hân
Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Dịch Bách Thần trong vai Mặc Tử Hân

Nhân vật Lâm Tiểu Nhã

Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Trần Di Hinh trong vai Lâm Tiểu Nhã
Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Trần Di Hinh trong vai Lâm Tiểu Nhã

Nhân vật Mộc Nhược Na

Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Dương Nguyệt trong vai Mộc Nhược Na
Chỉ là quan hệ hôn nhân 2021 Dương Nguyệt trong vai Mộc Nhược Na
, , , , , , , , , , ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments