Thành Quả

Thành Quả sinh ngày 23 tháng 5 năm 1995 Tên tiếng Trung : 成果 Biệt danh : Cẩu ca / 狗哥 Tên tiếng Anh : Loyce Cheng Nguyên quán : tỉnh Giang Tô …